Favorieten
 0,00

Duurzaam ondernemen

De missie van Foodello (als onderdeel van Fiksuruoka) is het verminderen van voedselverspilling. Dit is de reden waarom Fiksuruoka oorspronkelijk werd opgericht en wat nog steeds onze dagelijkse drijfveer is. Door voornamelijk producten te verkopen die weggegooid dreigen te worden, werken we iedere dag aan een beter milieu.

De CO2-voetafdruk van Foodello wordt nu voor 100% gecompenseerd

Het verminderen van voedselverspilling is op zichzelf al een hele goede zaak voor het milieu, maar we gaan verder. We compenseren namelijk ook de uitstoot die veroorzaakt wordt door onze bedrijfsactiviteiten (zoals opslag en transport, maar ook verpakkingsmaterialen). We tellen alle emissies van Foodello bij elkaar op, en compenseren onze volledige CO2-voetafdruk. We doen dit door bossen in Finland te beschermen.

Dit betekent dat elk bezorgd Foodello-pakket CO2-neutraal is!

Hoewel de jaarlijkse CO2-uitstoot van Foodello wordt gecompenseerd, werken we hard om ook in de toekomst de uitstoot die ontstaat door onze bedrijfsactiviteiten te verminderen.

Hoe werkt de CO2-compensatie?

We compenseren de CO2-uitstoot die de activiteiten van Foodello veroorzaken door de kap-cyclus van een bosgebied van acht hectaren te verlengen. Door het kapmoment van dit bos uit te stellen, zal in een jaar tijd minstens evenveel CO2 worden opgeslagen als er momenteel wordt uitgestoten door onze bedrijfsactiviteiten.

De Finse bossen zijn unieke koolstofopslagplaatsen die nodig zijn om de klimaatverandering te beheersen. Wanneer bos langer wordt behouden, bindt het tijdens zijn groei extra C02. Bovendien levert het grootste deel van de bomen van een dergelijk bos hout, waarbij de koolstofvoorraden langer worden bewaard dan bij pulp, dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld energieopwekking of het maken van papier

Met de verlenging van de cyclus worden ook aanzienlijke uitstoot voorkomen die vrijkomt bij het kappen zelf. Ook wordt de diversiteit van de natuur bevorderd en worden de bestaande koolstofvoorraden bewaard. De hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen in het gebruikte bosgebied wordt berekend op basis de plaatselijke gemiddelde waarden en bodemtype.

De uitstoot van Foodello wordt gecompenseerd in samenwerking met het Finse NGS Finland Oy.